Kære forældre

Som forælder er det vigtigt at du ved, hvordan fremgangsmåden og forløbet i store træk vil blive, hvis dit barn har - eller får - problemer med fravær fra skolen.

Det er nemlig et fælles ansvar mellem forældrene og skolen, at barnet får en god skolegang. Hvis dit barn har svært ved at komme i skole, vil skolen derfor indkalde dig/jer til et møde med skolesocialrådgiveren, skolens psykolog og skoleleder/klasselærer. 
I skal sammen forsøge at afdække, hvorfor og hvordan dit barn ikke trives.

Skive Kommune har et velfungerende tværfagligt team på hver skole - og som forælder har du mulighed for at få en snak med teamet om de trivselsproblemer, I oplever hjemme.

Skive Kommune indfører ny procedure for, hvornår du som forældre skal melde fravær til skolen. Via listen til venstre kan du læse nærmere.

Du kan endvidere læse om hvordan og efter hvilke kriterier fravær opgøres. Klik på menupunktet ”Opgørelse af fravær” til venstre.

 

 

 

 

Publiceret 12-06-2018