Skolerne i Skive Kommune opgør fravær ud fra følgende parametre:

a. 4 eller flere fraværsdage den seneste måned.
b. 10 % ulovligt fravær den seneste måned
c. 11 eller flere fraværsdage i det seneste skoleår
d. 10 % samlet fravær det seneste skoleår.

Parametrene er udvalgt på en måde, så forskellige former og mønstre for fravær forsøges opfanget.

 

Parameter a og c har til formål at sikre fokus på mønstre, såsom gentagen mandags-/fredagsfravær. Der kan også være tale om enkeltstående fraværsdage hver anden uge hos børn/unge af forældre med delt forældremyndighed, eller fravær de dage, hvor klassen har svømning.

Parameter b handler om ulovligt fravær. Parameteret er medtaget, fordi der er al mulig grund til at være ekstra opmærksom på situationer, hvor hverken forældre eller skole er klar over, hvor barnet/den unge opholder sig.

Af og til vil det givetvis gøre sig gældende, at den reelle årsag bag kategorien ”Ulovligt” er, at forældrene ikke har husket at få givet besked om fravær. Her vil en udskrift af elevens fravær være et godt redskab til skolehjem-samtalen

Parameter d handler om fraværets samlede omfang. Der skelnes ikke mellem sygdom, ferie eller ulovligt fravær. En elev kan have to perioder med sygdom samt to ferier udenfor skolens planlagte 12 uger, før fraværet får et omfang, som skolen vil reagere på.

 

Publiceret 15-08-2018