• Hvis/når dit barns fravær opfylder én eller flere af de 4 parametre, vil skolelederen få besked.

  • Skolelederen vil efterfølgende sammen med klassens lærere vurdere om der er grund til at kontakte dig som forældre. Måske har du/I allerede oplyst skolen om at I som familie skal på skiferie i en uge, og at barnet derfor ikke kommer. Skolen kender derfor baggrunden for jeres barns fravær og vil derfor ikke kontakte jer. Eller måske har du glemt at oplyse skolen om at I skal på ferie og skolen ved derfor ikke hvorfor dit barn ikke har været i skole. I den situation vil du blive kontaktet af skolen.

  • Efter samtalen med dig/jer vil skolen vurdere om der er grund til at indkalde jer til et møde vedrørende jeres barn fravær.

  • På et eventuelt møde vil der altid være deltagelse af den skolesocialrådgiver, som skolen har. Formålet er med det samme at begynde at finde ud af hvad der gør det svært for jeres barn at komme i skole hver dag. Forskning viser at når et barn eller en ung har meget fravær fra skole, så handle det ofte om mistrivsel. Vi vil sammen med jer og i samarbejde med barnet eller den unge finde ud af, hvor det er svært og hvad vi sammen kan ændre.

  • Mødet afsluttes med at I sammen planlægger, hvad det første skridt skal være i forhold til at få jeres barn tilbage i skolen. Desuden planlægger vi det næste møde.

  • Vores fælles møder vil fortsætte, indtil jeres barn er tilbage i skole igen. Der kan eventuelt indkaldes andre relevante deltagere i møderne.

Publiceret 15-08-2018