Den ensartede og systematiske tilgang vil for skolerne betyde:

  • Forældrene skal fremover melde fravær på 1. fraværsdag.  Arbejdet med denne kulturændring ligger hos skolerne.

  • Fravær opgøres fremover i forhold til 4 parametre.
    Implementeringen af disse parametre mv. påbegyndes efter sommerferien 2018

  • Stafetlog skal altid benyttes ved møder om fravær.

  • Skole-dagtilbudssocialrådgiveren deltager altid i stafetlogmøder

Publiceret 15-08-2018