Når fraværet for et barn eller en ung har et omfang der berører de 4 parametre og skolen vurderer at der er brug for et møde med forældrene, er der tale om et stafetlogmøde.

Skolesocialrådgiveren deltager altid i møderne.

Formålet med dette er at påbegynde en afdækning af barnets/ den unges trivsel/mistrivsel i og udenfor skolen.

Stafetlogmøderne fortsætter indtil barnet/ den unge er i skole igen.

Publiceret 15-08-2018