Gennem mange år har der været tradition for at børns fravær i skolen først meldes til skolen når fraværet er ovre eksempelvis ved sygdom.

Kulturen andre steder i samfundet er at man melder fravær på 1. fraværsdag.

Denne kultur ønskes også indført i Skive Kommunes skoler.

Forældre skal derfor melde fravær for deres barn i forbindelse med 1. fraværsdag.

Den enkelte skole fastlægger selv procedurer for, hvordan forældre skal kontakte skolen, hvem forældrene skal kontakte, tidsramme mv.

Formål:

  • hurtigt at få et overblik over hvilke børn, der ikke er mødt så forældrene kan blive kontaktet.

     

Publiceret 12-06-2018