Parametre:
a.   4 eller flere fraværsdage den seneste måned.
b.  10 % ulovligt fravær den seneste måned
c.  11 eller flere fraværsdage i det seneste skoleår
d.  10 % samlet fravær det seneste skoleår.

Parametrene er udvalgt på en måde, så forskellige former og mønstre for fravær forsøges opfanget.

 

Parameter a og c har til formål at sikre fokus på mønstre, såsom gentagen mandags-/fredagsfravær. Der kan også være tale om enkeltstående fraværsdage hver anden uge hos børn/unge af forældre med delt forældremyndighed eller fravær de dage klassen har svømning.

Parameter b, som omhandler ulovligt fravær, adskiller sig på sin vis fra den gældende tænkning, hvor der er fokus på fravær generelt (uafhængig af kategori). Parameteret er medtaget fordi der er al mulig grund til at være ekstra opmærksom på situationer, hvor hverken forældre eller skole er klar over hvor barnet den unge opholder sig.

Af og til vil det givetvis gøre sig gældende at den reelle årsag bag kategorien ”Ulovligt” er at forældrene ikke husker at få meddelt fravær. Her vil en udskrift af elevens fravær være et stærkt redskab til skolehjem-samtalen

Parameter d omhandler fraværets omfang. Som nævnt skelnes her ikke mellem sygdom, ferie eller ulovligt fravær. En elev kan have to perioder med sygdom samt to ferier udenfor skolens planlagte 12 uger, før fraværet får et omfang, som systemet reagerer på.

 

 

 

Publiceret 15-08-2018