Analyse-blomst

Grupper af faktorer

Faktorer knyttet til problematisk skolefravær

 

Børnefaktorer

Stort omfang af arbejde udenfor skolen. Psykiske problemer (både indadvendte og udadvendte). Fald i karakterer. Fraværshistorie. Lavt selvværd og lav commitment til skole. Personlighedstræk. Sundhedsproblemer. Faglige problemer. Graviditet. Problematiske relationer til autoriteter. Alder. Traumer. Begrænsede sociale kompetencer.

Forældrefaktorer

Begrænset forældreevne. Lave forventninger til barnets skolepræstationer og – fremmøde. Omsorgssvigt. Problematisk opdragelsesstil (undertrykkende, autoritær). Dårlig kommunikation med skolen. Begrænset involvering og supervision af barnet. Psykiske problemer. Skolehistorik hos forældrene og blandt slægtninge. Truer med skoleskift. Enlige forældre. Anden etnicitet end skolens personale. Hjemløshed. Intense konflikter og kaos. Stor familie. Hjælpemidler til undervisning. Dårlig sammenhængskraft. Fattigdom. Modstand mod kultureltilpasning.

Kammeratfaktorer

Deltagelse i gruppe-/bandelignende aktiviteter. Begrænset deltagelse i fritidsaktiviteter. Gruppepres ift. pjækkeri, kriminelle aktiviteter, stofmisbrug. Omgang med afvigende grupper. Offer for mobning e.l.

Skolefaktorer

Dårligt skoleklima/ farligt miljø. Højt lærerfravær. Fald i fagligt niveau på skolen. Straffende tilgang til skolefravær. Undervisningsstoffet er utilstrækkeligt, irrelevant eller kedeligt. Utilstrækkelig anerkendelse af elevpræstationer og –fremmøde. Utilstrækkelig håndtering af mangfoldighed.

Samfundsfaktorer

Utrygge lokalområder. Mange ufaglærte jobs i området. Subkulturelle værdier. Udbredt bandekriminalitet i området. Etniske spændinger i området. Fravær af sociale tilbud og uddannelsestilbud. Skoledistrikter. Politikker i forhold til skolefravær.

Publiceret 11-06-2018